Chào mừng bạn đến với website Mầm non 15
Thứ năm, 15/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 170

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Mầm non 15, năm học 2020 - 2021

Biểu mẫu 04

(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-MN15 ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Trường Mầm non 15)

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh

Trường Mầm non 15                                       

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của Trường Mầm non 15, năm học 2020 - 2021

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

 

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

27

22

05

 

 

 

12

04

08

03

 

I

Giáo viên

17

17

 

 

 

09

04

04

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

02

 

 

 

02

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

Biên chế

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

Biên chế

 

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

08

03

05

 

 

01

 

04

03

 

1

Nhân viên văn thư

01

Biên chế

 

 

 

 

 

01

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

Biên chế

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

06

01 biên chế

5 hợp đồng

 

 

 

 

03

03

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 


Tác giả: Admin
Nguồn tin: Mầm non 15

Tin cùng chuyên mục

163