Chào mừng bạn đến với website Mầm non 15
Thứ bảy, 8/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 271

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 15

 

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh

Chuẩn nghề nghiệp

nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

27

 

1

11

2

8

5

4

8

5

 

12

5

 

I

Giáo viên

14

 

1

8

2

4

 

4

4

6

 

9

5

 

1

Nhà trẻ

3

 

 

2

 

1

 

1

 

2

 

 

3

 

2

Mẫu giáo

11

 

 

6

2

3

 

3

4

4

 

9

2

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

1

2

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

III

Nhân viên

10

 

 

1

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

8

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Ngọc Trâm

 

Tác giả: Admin
Nguồn tin: MN15

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164