Chào mừng bạn đến với website Mầm non 15
Thứ năm, 15/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 153

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Mầm non 15, Năm học 2020 – 2021

Biểu mẫu 03

(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-MN15 ngày 05  tháng 10 năm 2020 của

Trường Mầm non 15)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh

Trường Mầm non 15                                      

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Mầm non 15,

Năm học 2020 – 2021

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

08

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

08

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

02

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

511.3 m2

3.82 m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

83.96 m2

0.63 m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

47.92 m2

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

38.29 m2

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

115

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

30

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

35

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

20

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

 

XI

Nhà vệ sinh

Số lượng(m2)

Dùng cho

giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

3

7

 

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

 

 

 

Bình Thạnh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Tác giả: Admin
Nguồn tin: Mầm non 15

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164