Chào mừng bạn đến với website Mầm non 15
Thứ năm, 15/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 143

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020 - 2021

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-MN15 ngày 05  tháng 10 năm 2020 của

Trường Mầm non 15)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh

Trường Mầm non 15                                       

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020 - 2021

Đơn vị tính: trẻ em

 

NỘI DUNG

TỔNG SỐ TRẺ EM

13-24 THÁNG

25-36 THÁNG

3-4 TUỔI

4-5 TUỔI

5-6 TUỔI

I

Tổng số trẻ em

134

06

15

36

41

36

1

Số trẻ em bán trú

134

06

15

36

41

36

2

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

134

06

15

36

41

36

III

Số trẻ em được kiểm tra

định kỳ sức khỏe

134

06

15

36

41

36

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

134

06

15

36

41

36

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

134

06

15

36

41

36

1

Kênh bình thường

107

06

12

35

31

23

2

Số trẻ em suy dinh dưỡng

2

0

0

0

1

1

3

Số trẻ em béo phì

25

0

3

1

9

12

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục thực hiện theo thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục mầm non

134

06

15

36

41

36

                                                                                        

 

 

Bình Thạnh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Tác giả: Admin
Nguồn tin: Mầm non 15

Tin cùng chuyên mục

163