Chào mừng bạn đến với website Mầm non 15
Thứ năm, 5/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 548

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 - 2020

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-MN15 ngày 04 tháng 09 năm 2019 của trường Mầm non 15)

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh

Trường Mầm non 15                                       

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 - 2020

Đơn vị tính: trẻ em

 

NỘI DUNG

TỔNG SỐ TRẺ EM

13-24 THÁNG

25-36 THÁNG

3-4 TUỔI

4-5 TUỔI

5-6 TUỔI

I

Tổng số trẻ em

178

14

21

43

46

54

1

Số trẻ em bán trú

178

14

21

43

46

54

2

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

178

14

21

43

46

54

III

Số trẻ em được kiểm tra

định kỳ sức khỏe

178

14

21

43

46

54

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

178

14

21

43

46

54

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

178

14

21

43

46

54

1

Kênh bình thường

149

14

20

41

40

36

2

Số trẻ em suy dinh dưỡng

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em béo phì

29

0

1

4

6

18

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục thực hiện theo thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục mầm non

178

14

21

43

46

54

                                                                                        

 

 

Bình Thạnh, ngày 04 tháng 9 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Ngọc Trâm


Tác giả: Admin
Nguồn tin: Mầm non 15

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164